Kancelaria

Sakrament Chrztu Świętego

Chrzty dorosłych (powyżej 7 roku życia), odbywają się po odpowiednim  przygotowaniu i ustalane są indywidualnie.

Dokumenty potrzebne do Sakrament Chrztu Świętego dziecka:

*Akt Urodzenia dziecka – oryginał; 

*Akt Ślubu Kościelnego Rodziców;

*Świadectwa Moralności Rodziców Chrzestnych – wydawane w parafii ich zamieszkania;

*Jeśli Rodzice nie mieszkają na terenie naszej Parafii wymagana jest pisemna zgoda na Chrzest dziecka z parafii miejsca zamieszkania

 
Zgłoszenia należy dokonać w kancelarii parafialnej, co najmniej miesiąc przed planowanym terminem chrztu.

Nie potrzeba dodatkowego i wcześniejszego „rezerwowania” terminu chrztu. Do obrzędu chrztu wymagana jest świeca i biała szata.

Dobrym zwyczajem jest, aby o świecę zadbał ojciec chrzestny, a o białą szatę matka chrzestna.

 

 

Sakrament Małżeństwa

Dokumenty potrzebne do zawarcia Sakramentu Małżeństwa (składane w kancelarii parafialnej)

* Aktualne Świadectwa Chrztu (ważne 4 miesiące, licząc do daty ślubu), które wybieramy z parafii, w której był chrzest. Gdyby na świadectwie nie było adnotacji o bierzmowaniu, to dodatkowo wybieramy zaświadczenie o bierzmowaniu z parafii, w której odbyło się bierzmowanie.

* Dowody Osobiste.

* Wniosek konkordatowy z USC (ważny tylko 3 miesiące, licząc do daty ślubu!) lub Akt Ślubu Cywilnego. UWAGA! Należy sprawdzić całkowitą zgodność danych osobowych na dokumentach z poz. 1, 2 i 3 (imiona i nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców). W przypadku jakiejkolwiek niezgodności, należy prawnie skorygować dane w Urzędzie Państwowym lub Kościelnym (tam, gdzie występuje błąd).

*Świadectwa ukończenia Katechez Przedślubnych (jeśli nauki przedślubne jeszcze trwają, to należy okazać zaświadczenie o uczestnictwie w naukach).

*Świadectwa nauki religii z ostatniej klasy (xero pierwszej i ostatniej strony świadectwa szkolnego z oceną z religii lub oddzielne świadectwa z religii).

*Zgoda na zawarcie małżeństwa w Parafii Matki Bożej Częstochowskiej z parafii jednego z narzeczonych (tylko w przypadku, gdy oboje narzeczeni mieszkają poza parafią zawierania małżeństwa!)

*Możliwe jest zawarcie małżeństwa z tzw. „licencją”, tj. dokumentem zezwalającym na błogosławienie małżeństwa w naszym kościele, wystawionym na podstawie protokołu przedślubnego, który może być sporządzony w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego

Oboje narzeczeni powinni zgłosić się z ww. dokumentami do kancelarii parafialnej nie później niż 3 miesiące przed terminem ślubu w celu sporządzenia protokołu przedślubnego!!! (Rezerwacji terminu ślubu należy dokonać odpowiednio wcześniej).

II część protokołu sporządzana jest nie później niż 2 tygodnie przed ślubem.

W dniu ślubu narzeczeni wraz z dwoma pełnoletnimi świadkami powinni zgłosić się w zakrystii kościoła, w którym zawierany będzie sakrament małżeństwa na 15 min przed rozpoczęciem uroczystości (świadkowie z dowodami osobistymi, a narzeczeni dodatkowo z obrączkami i kartkami od spowiedzi).

 

 

Pogrzeb Katolicki

Zgłoszenia pogrzebu należy dokonać w kancelarii parafii ostatniego zamieszkania osoby zmarłej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny pogrzebu z firmą pogrzebową.

Msze Św. pogrzebowe sprawowane są zazwyczaj w kościele w dniu pogrzebu i poprzedzają część liturgiczną na cmentarzu

Dokumenty potrzebne do załatwienia formalności pogrzebowych:

* Akt Zgonu z USC.

*Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych (Spowiedzi, Komunii Św.) wydane przez duszpasterza: DPS, hospicjum lub kapelana szpitala.

*W przypadku zmarłych, którzy mieszkali poza naszą parafią, konieczna jest pisemna zgoda na pogrzeb z parafii ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej.

Przed Mszą Św. pogrzebową jest możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty (spowiedź). Należy poinformować i zachęcić do tego rodzinę.

Zwyczajowo ok 30 dnia po śmierci lub po pogrzebie (w miarę możliwości) odprawiamy Mszę Św. za zmarłego/-ą od uczestników pogrzebu.

 

Dokumentacja wszystkich przyjętych sakramentów i sakramentaliów (pogrzebów) udzielonych do dnia 26 sierpnia 2005 r. znajduje się w kancelarii parafii Matki Bożej Anielskiej w Rąbinie. Tym samym po wszelkie odpisy proszę się zgłaszać do kancelarii parafii Matki Bożej Anielskiej w Rąbinie (tel. 793 916 817).

 

 

Intencje mszalne

Przyjmujemy w zakrystii w godzinach odprawiania Mszy świętych i nabożeństw oraz w czasie urzędowania biura parafialnego.

Zwyczaj nakazuje kapłanowi dzielić się z wiernymi łaską otrzymaną ze sprawowania Najświętszej Ofiary, a wiernym prosić o udzielenie tej łaski dla siebie, bądź też dla bliźnich żyjących lub zmarłych.

Wśród intencji mszalnych można wyróżnić: dziękczynne (za zdrowie, zdany egzamin, dobre plony, itd.), przebłagalne (za wyrządzone zło, za grzechy jakiejś grupy ludzi czy narodu) oraz błagalne (dla zmarłych o zbawienie, dla żyjących o zdrowie, pomyślność, błogosławieństwo Boże we wszystkich dobrych sprawach).

Najczęściej Msze św. zamawia się w związku z pewnymi okolicznościami: za zmarłych w dniu pogrzebu czy też w rocznicę śmierci, za żyjących w dniu urodzin, imienin, rocznicy I Komunii św. czy małżeństwa.

 

 

Odwiedziny chorych

Wśród wielu praktyk pobożnych znajdują się także duszpasterskie odwiedziny osób chorych i starszych z posługą Spowiedzi i Komunii św. Korzystają osoby w podeszłym wieku, które ze względu na stan zdrowia nie mogą przyjść do kościoła.

Powszechnie przyjętą jest także praktyka udzielania Sakramentów św. w przypadkach nagłych zachorowań, zwłaszcza groźnych dla życia. Wówczas o dowolnej porze można zgłosić konieczność „pójścia do chorego”.

Ponieważ kapłan przybywa wtedy z Najświętszym Sakramentem, warto pamiętać o kilku zasadach godnego podjęcia takiego rodzaju wizyty duszpasterskiej.

- w pokoju, gdzie leży chory, należy przygotować stół przykryty białym obrusem, na którym kapłan będzie mógł położyć bursę z Komunią św. Na stole powinien znajdować się także krzyż, zapalone dwie świece;

- jeżeli osoba starsza czy chora ma kłopoty z przełykaniem, można przygotować wcześniej szklankę z czystą, przegotowaną wodą – można ją podać do popicia po Komunii św.;

- jeżeli osoba chora chce skorzystać ze spowiedzi, należy pozostawić ją sam na sam z księdzem. Natomiast w obrzędzie Komunii św. czy namaszczenia chorych powinni brać udział wszyscy domownicy;

- o wyjściu księdza wskazane jest pozostanie przy łóżku chorego chociaż na chwilę modlitwy dziękczynnej;

- Warto również wiedzieć, iż chorych nie obowiązuje post Eucharystyczny.

 

LOKALIZACJA

Lipie 21
78-331 Rąbino

e-mail

biuro@parafialipie.pl

telefon

+48 698 262 368