Grupy

1. Liturgiczna Służba Ołtarza
Skupia ministrantów przy każdej miejscowości, w której odprawiana jest Msza św.
Łącznie liczy 25 chłopców. Opiekunem jest ks. Dariusz.

2. Schola dziecięco-młodzieżowa
Skupia dziewczynki z Lipia, Modrzewca, Paszęcina Dąbrowy i Nielepu, opiekunką jest s. Elżbieta PARUCH.

3. Żywy Różaniec
Liczy 6 Róż, łącznie należy do niego 108 osób. O przynależności do danej Róży decyduje miejsce zamieszkania.

4. Caritas Parafialna
Powstała w 2006 r. Należy do niej 15 członków. Prezesem Caritas jest p. Bożena Fraszka, z-ca prezesa: p. Danuta Pampuch, sekretarzem s. Joanna Juraszek, skarbnikiem p. Dorota Soboniak. W miarę posiadanych środków  materialnych grupa ta spieszy z pomocą potrzebującym z terenu naszej parafii.

5. Grupy przed bierzmowaniem
Skupiają uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, animatorkami są:
s.Elżbieta PARUCH, s. Joanna JURASZEK i katechetka p. Malwina IWANICKA.

6. Duszpasterstwo trzeźwościowe
Spotkania grupy (Otwarty Mityng AA) odbywają się w ostatnią sobotę miesiąca, rozpoczęcie Mszą św.: w okresie letnim o 18.00, w okresie zimowym o 17. 00 w kościele parafialnym w Lipiu, następnie spotkanie w Domu Sióstr. Grupa otwarta dla wszystkich chętnych, w spotkaniach bierze udział od 40 do 80 osób z całej okolicy

7. Rodzina Przyjaciół Seminarium Koszalińskiego
Skupia osoby modlące się za biskupów, kapłanów, kleryków naszej diecezji i o powołania kapłańskie i zakonne.

8. Grupa Margaretka
Należą do niej panie, które w wyznaczonym dniu tygodnia modlą się za poszczególnego księdza. W parafii są 4 takie grupy, które skupiają łącznie 28 kobiet. Modlą się między innymi za ks. Jana BUTKIEWICZA, Ks. Mariusza BĄKA, ks. Mirosława RUSZKOWSKIEGO.

9. Apostolstwo Dobrej Śmierci
Odpowiedzialna s. Joanna Juraszek. Spotkania comiesięczne w pierwszy poniedziałek miesiąca, rozpoczęcie Mszą św. w kościele, kontynuacja spotkania w Domu Sióstr. Więcej informacji na stronie www.apostolstwo.pl

10. Przygotowanie do I Komunii św.
Odbywa się według wcześniej ustalonych terminów w kościele parafialnym w Lipiu. Odpowiedzialny za formację dzieci i rodziców jest ks. Dariusz.

11. Grupa modlitewna Odnowy w Duchu Świętym.
Spotyka się w Lipiu w środy, rozpoczęcie spotkania Mszą św. wieczorną w kościele parafialnym, kontynuacja spotkania w Domu Sióstr.

LOKALIZACJA

Lipie 21
78-331 Rąbino

e-mail

biuro@parafialipie.pl

telefon

+48 698 262 368