Grupy

1. Liturgiczna Służba Ołtarza
Skupia ministrantów przy każdej miejscowości, w której odprawiana jest Msza św.
Obecni liczy 12 chłopców. Opiekunem jest ks. Dariusz.

2. Schola dziecięco-młodzieżowa
Skupia młodzież głownie z Lipia, Modrzewca. Opiekun s. Dorota WIŚNIEWSKA.

3. Żywy Różaniec
Liczy 6 Róż, łącznie należy do niego 108 osób. O przynależności do danej Róży decyduje miejsce zamieszkania.

4. Caritas Parafialna
Powstała w 2006 r. Należy do niej 15 członków. Prezesem Caritas jest p. Bożena Fraszka, z-ca prezesa: p. Danuta Pampuch, sekretarzem s. Joanna Juraszek, skarbnikiem p. Dorota Soboniak. W miarę posiadanych środków  materialnych grupa ta spieszy z pomocą potrzebującym z terenu naszej parafii.

5. Grupy przed bierzmowaniem
Skupiają uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, animatorkami są:
s. Joanna JURASZEK, s. Dorota WIŚNIEWSKA i katechetka p. Malwina IWANICKA.

6. Duszpasterstwo trzeźwościowe
Spotkania grupy (Otwarty Mityng AA) odbywają się w ostatnią sobotę miesiąca, w domu św. Michała na Roli.. Grupa otwarta dla wszystkich chętnych, w spotkaniach bierze udział od 40 do 80 osób.

7. Rodzina Przyjaciół Seminarium Koszalińskiego
Skupia osoby modlące się za biskupów, kapłanów, kleryków naszej diecezji i o powołania kapłańskie i zakonne.

8. Grupa Margaretka
Należą do niej panie, które w wyznaczonym dniu tygodnia modlą się za poszczególnego księdza. Grupa ta skupia łącznie 28 kobiet. Modlą się między za kapłanów.

9. Apostolstwo Dobrej Śmierci
Odpowiedzialna s. Joanna Juraszek. Spotkania comiesięczne w pierwszy poniedziałek miesiąca, rozpoczęcie Mszą św. w kościele, kontynuacja spotkania w Domu Sióstr. Więcej informacji na stronie www.apostolstwo.pl

10. Przygotowanie do I Komunii św.
Odbywa się według wcześniej ustalonych terminów w kościele parafialnym w Lipiu. Odpowiedzialny za formację dzieci i rodziców jest ks. Dariusz i s. Barbara KWACA.

11. Grupa modlitewna Odnowy w Duchu Świętym.
Spotyka się w Lipiu we czwartki, rozpoczęcie Adoracją Najświętszego Sakramentu i Mszą św. w kościele parafialnym, a po niej kontynuacja spotkania w Domu Sióstr.

 

 

LOKALIZACJA

Lipie 21
78-331 Rąbino

e-mail

biuro@parafialipie.pl

telefon

+48 698 262 368