Dofinansowanie

 

Parafia uzyskała dofinansowanie:
1) ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację prac przy kościele Parafialnym w Lipiu. Zadanie pn. „ Lipie, kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej (1462 r.): remont i konserwacja elewacji wieży kościoła” (kwota dofinansowania: 140.000,00 zł.)
2) z Powiatu Świdwińskiego - umowa nr WO.032.32.2023.SO na wykonanie prac konserwatorskich przy Kościele Parafialnym w Lipiu. Zadanie pn. „Wykonanie prac konserwatorskich przy elewacji zachodniej ściany wieży kościoła parafialnego w Lipiu - IV etap” - (powyżej I gzymsu) - (kwota dofinansowania: 15.000,00 zł.)
Dziękujemy!
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Powiat Świdwiński

LOKALIZACJA

Lipie 21
78-331 Rąbino

e-mail

biuro@parafialipie.pl

telefon

+48 698 262 368