Pozostałe informacje

Sakrament Chrztu Świętego

Chrzty dorosłych (powyżej 7 roku życia), odbywają się po odpowiednim przygotowaniu i ustalane są indywidualnie.

Dokumenty potrzebne do udzielenia Sakrament Chrztu Św.:

*Akt Urodzenia (dziecka) – oryginał;

*Akt Ślubu Kościelnego (Rodziców dziecka);

*Świadectwa Moralności Rodziców Chrzestnych – wydawane w Parafii ich zamieszkania;

*Jeśli Rodzice nie mieszkają na terenie naszej Parafii wymagana jest pisemna zgoda na Chrzest dziecka z Parafii miejsca zamieszkania.

Zgłoszenia należy dokonać w kancelarii parafialnej, co najmniej miesiąc przed planowanym terminem chrztu.

Nie potrzeba dodatkowego i wcześniejszego „rezerwowania” terminu chrztu. Do obrzędu chrztu wymagana jest świeca i biała szata.

Dobrym zwyczajem jest, aby o świecę zadbał ojciec chrzestny, a o białą szatkę matka chrzestna.


Sakrament Małżeństwa

Dokumenty potrzebne do zawarcia Sakramentu Małżeństwa (składane w kancelarii)

*Aktualne Świadectwa Chrztu (ważne 4 miesiące, licząc do daty ślubu), które wybieramy z parafii, w której był chrzest. Gdyby na świadectwie nie było adnotacji o bierzmowaniu, to dodatkowo wybieramy zaświadczenie o bierzmowaniu z parafii, w której odbyło się bierzmowanie.

*Dowody Osobiste.

*Wniosek konkordatowy z USC (ważny tylko 3 miesiące, licząc do daty ślubu!) lub Akt Ślubu Cywilnego. UWAGA! Należy sprawdzić całkowitą zgodność danych osobowych na dokumentach z poz. 1, 2 i 3 (imiona i nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców). W przypadku jakiejkolwiek niezgodności, należy prawnie skorygować dane w Urzędzie Państwowym lub Kościelnym (tam, gdzie występuje błąd).

*Świadectwa ukończenia Katechez Przedślubnych (jeśli nauki przedślubne jeszcze trwają, to należy okazać zaświadczenie o uczestnictwie w naukach).

*Świadectwa nauki religii z ostatniej klasy (xero pierwszej i ostatniej strony świadectwa szkolnego z oceną z religii lub oddzielne świadectwa z religii).

*Zgoda na zawarcie małżeństwa w Parafii Matki Bożej Częstochowskiej z parafii jednego z narzeczonych (tylko w przypadku, gdy oboje narzeczeni mieszkają poza parafią zawierania małżeństwa!)

*Możliwe jest zawarcie małżeństwa z tzw. „licencją”, tj. dokumentem zezwalającym na błogosławienie małżeństwa w naszym kościele, wystawionym na podstawie protokołu przedślubnego, który może być sporządzony w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego.

Oboje narzeczeni powinni zgłosić się z ww. dokumentami do kancelarii parafialnej nie później niż 3 miesiące przed terminem ślubu w celu sporządzenia protokołu przedślubnego!!! (Rezerwacji terminu ślubu należy dokonać odpowiednio wcześniej).

II część protokołu sporządzana jest nie później niż 2 tygodnie przed ślubem.

W dniu ślubu narzeczeni wraz z dwoma pełnoletnimi świadkami powinni zgłosić się w zakrystii kościoła, w którym zawierany będzie sakrament małżeństwa na 15 min przed rozpoczęciem uroczystości (świadkowie z dowodami osobistymi, a narzeczeni dodatkowo z obrączkami i kartkami od spowiedzi).

 

Pogrzeb Katolicki

Zgłoszenia pogrzebu należy dokonać w kancelarii parafii ostatniego zamieszkania osoby zmarłej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny pogrzebu z firmą pogrzebową.

Msze Św. pogrzebowe sprawowane są zazwyczaj w kościele w dniu pogrzebu i poprzedzają część liturgiczną na cmentarzu.

Dokumenty potrzebne do załatwienia formalności pogrzebowych:

*Akt Zgonu z USC;

*Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych (Spowiedzi, Komunii Św.) wydane przez duszpasterza lub kapelana szpitala.

*W przypadku zmarłych, którzy mieszkali poza naszą parafią, konieczna jest pisemna zgoda na pogrzeb z parafii ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej

Przed Mszą Św. pogrzebową jest możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty (spowiedź). Należy poinformować i zachęcić do tego rodzinę.

Zwyczajowo ok 30 dnia po śmierci lub po pogrzebie (w miarę możliwości) odprawiamy Mszę Św. za zmarłego/-ą od uczestników pogrzebu.

 

Dokumentacja wszystkich przyjętych sakramentów i sakramentaliów (pogrzebów) udzielonych do dnia 26 sierpnia 2005 r. znajduje się w kancelarii parafii Matki Bożej Anielskiej w Rąbinie. Tym samym po wszelkie odpisy proszę się zgłaszać do tamtejszej kancelarii.

 

Intencje mszalne

Przyjmujemy w zakrystii w godzinach odprawiania Mszy świętych i nabożeństw oraz w czasie urzędowania biura parafialnego.Zwyczaj nakazuje kapłanowi dzielić się z wiernymi łaską otrzymaną ze sprawowania Najświętszej Ofiary, a wiernym prosić o udzielenie tej łaski dla siebie, bądź też dla bliźnich żyjących lub zmarłych.

Wśród intencji mszalnych można wyróżnić: dziękczynne (za zdrowie, zdany egzamin, dobre plony, itd.), przebłagalne (za wyrządzone zło, za grzechy jakiejś grupy ludzi czy narodu) oraz błagalne (dla zmarłych o zbawienie, dla żyjących o zdrowie, pomyślność, błogosławieństwo Boże we wszystkich dobrych sprawach). Najczęściej Msze św. zamawia się w związku z pewnymi okolicznościami: za zmarłych w dniu pogrzebu czy też w rocznicę śmierci, za żyjących w dniu urodzin, imienin, rocznicy I Komunii św. czy małżeństwa.

 

Odwiedziny u chorego

Wśród wielu praktyk pobożnych znajdują się także duszpasterskie odwiedziny osób chorych i starszych z posługą Spowiedzi i Komunii św. Korzystają osoby w podeszłym wieku, które ze względu na stan zdrowia nie mogą przyjść do kościoła.

Powszechnie przyjętą jest także praktyka udzielania Sakramentów św. w przypadkach nagłych zachorowań, zwłaszcza groźnych dla życia. Wówczas o dowolnej porze można zgłosić konieczność „pójścia do chorego”. Ponieważ kapłan przybywa wtedy z Najświętszym Sakramentem, warto pamiętać o kilku zasadach godnego podjęcia takiego rodzaju wizyty duszpasterskiej.

W pokoju, gdzie leży chory, należy przygotować stół przykryty białym obrusem, na którym kapłan będzie mógł położyć bursę z Komunią św. Na stole powinien znajdować się także krzyż, zapalone dwie świece.

Jeżeli osoba starsza czy chora ma kłopoty z przełykaniem, można przygotować wcześniej szklankę z czystą, przegotowaną wodą – można ją podać do popicia po Komunii św.

Jeżeli osoba chora chce skorzystać ze spowiedzi, należy pozostawić ją sam na sam z księdzem. Natomiast w obrzędzie Komunii św. czy namaszczenia chorych powinni brać udział wszyscy domownicy.

Po wyjściu księdza wskazane jest pozostanie przy łóżku chorego chociaż na chwilę modlitwy dziękczynnej.

Warto również wiedzieć, iż chorych nie obowiązuje post Eucharystyczny.

LOKALIZACJA

Lipie 21
78-331 Rąbino

e-mail

biuro@parafialipie.pl

telefon

+48 698 262 368