Lipie

Warto wiedzieć, że:

Kościół  w Lipiu został wybudowany w XV w. (nawa) i XVI w. (wieża), prawdopodobnie
na miejscu wcześniejszej świątyni.

Lipie wymieniane jest już w dokumentach w 1277 r. jako pozostający we władaniu biskupów kamieńskich ważny ośrodek administracyjny.

W latach 1277-1280 bp kamieński Herman von Gleichen wybudował tu zamek, a w 1287 r. Lipie otrzymało prawa miejskie.

Obecny kościół do końca II wojny światowej należał do parafii ewangelickiej, po 1945 r. powrócił do wspólnoty katolickiej.

Kościół wraz z wyposażeniem jest wpisany do rejestru zabytków.

Od 1 maja 2006 r. jest kościołem parafialnym.

Patronką kościoła jest Matka Boża Częstochowska

Do tego kościoła uczęszczają głównie mieszkańcy Lipia, Modrzewca, Paszęcina, Roli.

W 2005 r. wyremontowana została wieża kościoła, w 2007 r. więźba i pokrycie dachowe.

LOKALIZACJA

Lipie 21
78-331 Rąbino

e-mail

biuro@parafialipie.pl

telefon

+48 698 262 368